Peynirin Tarihçesi

“Peynir ve diğer süt ürünlerini ilk kimlerin ve nerede yaptığı ile ilgili kesin bilgiler olmamakla birlikte Orta Asya Türk göçerleri ile Güneydoğu Anadolu ve Mezopotamya'da hayvancılıkla geçinen toplulukların bu ürünleri ilk olarak ürettikleri akla yatkın bir tahmin olarak görünmektedir. Hayvanların ilk evcilleştirildiği dönem ile sütün kullanımı ve sütten ürünler elde edilmesi arasında 2000 – 3000 yıl gibi büyük bir zaman aralığı olduğu düşünülmektedir. Bu süreçte doğal zekãları sayesinde sütteki biyolojik değişimlerin farkına varan insanoğlu bundan yararlanmasını bilir, gözlem yoluyla sütün tadında, dokusunda ve görünüşünde olan değişimin farklı ürünler yaratılmasına yarayacağını fark eder.”

Vermont Üniversitesi Gıda ve Beslenme Bölümü profesörü Paul Kindstedt 2012 yılında yayınlandığı Cheese and Culture adlı kitabında peynirin doğduğu topraklara açıklık getirir. Kaynaklarına göre peynir MÖ 7000'den itibaren Anadolu'da yapılır ve çömlek kaplar bu yapımlara öncülük eder. Çömlek kapların Neolitik çağ insanının hayatına girmesiyle bu kaplarda saklanan sütlerin belirli süresonunda doğal olarak katılaşmasıyla ilk peynirler üretilir. Günümüzde de sevilerek tüketilen bu peynir türü “laktik peynirdir”. Sütün oda sıcaklığında yaklaşık bir gün bırakılması sonucunda, süt şekeri laktozun, süt bakterilerini tüketerek laktik aside dönüşmesi ve sütün pıhtılaşmasıyla oluşur.